DJURFÖRENINGEN

DJURFÖRENINGEN

I Sjöbergens djurgårdar huserar ett antal olika djur, främst höns och kaniner. Många av hönsflockarna är hotade genbanksdjur av svensk lantrastyp t.ex. Gotlandshöna, Orusthöna, Hedemorahöna och Gammelsvensk dvärghöna.

Kaniner av flera olika raser hålls på vissa gårdar bl.a Lejonkanin, Dvärgvädur, Belgisk jätte och Hermelinkanin. Det finns ett antal duvslag och flera är engagerade i duvsporten.

Andra djur är ankor, påfåglar, vaktlar, marsvin och fiskar. Det finns dessutom ett stort antal bisamhällen.

Ankpromenad genom södra koloni-

området till dammen. Dags att bada!

Sjöbergens djurgårdar anlades under ransoneringstiden på trettiotalet för att förse Göteborgs innevånare med ett tillskott av mat. Då var det främst kaniner som föddes upp. Odlingslotterna kom till senare.

Ett 30-tal bisamhällen har sitt drag i Sjöbergen med omnejd. Att denna honung är så utsökt beror förmodligen på att bina drar på ett stort antal olika växter från odlingslotterna, skogen, ljungen och trädgårdarna runt omkring.

Flera av gårdarna har dammar med fisk och duvslag ligget spridda i och omkring koloniområdet.

Skylt vid infarten till Sjöbergen.

Ankor i kläckmaskin.

Gårdarna i Sjöbergen är djurgårdar och här måste man ha djur. Köper man en gård så har man tre månaders dispens för att bygga hönsgård, kaninburar etc. Därefterskall man ha en djurbesättning på sin gård. Det räcker inte med en hund eller katt. Det ska finnas djur på gården hela året.

 

Nedan: Hedemorahöns. Honung

Bina ser till att vi får rikliga skördar i Sjöbergen med omnejd. De har en flygradie på ca. tre kilometer.

Bihus med Buckfastbin.

Bästa platsen i trädgården.

Under kaprifolen

Rabatt med diverse örter. Bl.a malört och renfana som jag lägger i hönsens rede för att hålla undan kvalster

Hedemorahöns. Genbank