SJÖBERGEN

SJÖBERGEN

 

Skylt vid infarten till Sjöbergen.

Skylt vid Otterklintsvägens infart.

Sjöbergen heter området ovanför Röda Sten. Man tar sig hit antingen genom att klättra upp för berget vid Röda Sten eller via Otterklintsvägen som har sin infart högst upp på Karl Johansgatan. Man åker uppför backen mot Sandarna och vid krönet går Otterklintsvägen in till höger om man kommer från Majornahållet. Man kan också ta sig hit via Kungssten och Klippans kulturreservat.

Här finns ett stort område för odlingslotter med södra och norra odlarföreningarna.Gårdarna är djurgårdar och här kan man se höns, kaniner, ankor och andra djur.

Området är kringgärdat av ädellövskog med fina promenadstigar som flitigt utnyttjas av allmänheten. Berget och klipporna erbjuder en fin utsikt åtminstone om man tittar åt vänster mot hamninloppet. Tittar man rakt fram så ser man mest raffinaderier...

Eftersom området är en s.k vit fläck på kartan så kan intressenter ansöka om bygglov och få sina ärenden prövade och det är det som hänt häruppe. Kan man få området klassat som natur och kulturreservat så tryggas Sjöbergens framtid och kan fortsätta vara ett rekreationsområde för allmänheten.

Ankpromenad genom södra koloni-

området till dammen. Dags att bada!

Fantastiska odlare får kolonilotterna

att prunka och de flesta djurägare

låter gärna barn komma in

och hälsa på djuren.

 

I området finns rastplatser för allmänheten

där man kan sitta med sin picnic och koppla av. På dessa platser finns bänkar och bord

 

Välkommen till

Sjöbergen!